El Centre Prisma va iniciar l’any 2002 la seva tasca d’ajut a les persones per superar les seves dificultats en l’àmbit de la comunicació.

 

Com a tal, s’entén dificultats en la parla, llenguatge oral i/o escrit, deglució i veu.


Anys més tard es va incorporar l’àmbit psicològic, podent treballar d’aquesta manera més interdisciplinàriament.


Aquesta pàgina està dirigida a professionals que vulguin contactar amb nosaltres i pacients que tinguin qualsevol dubte i que els puguem gestionar els seus interrogants.


El Centre està especialitzat en l’avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns següents:


-Trastorn de la Parla
-Trastorn del Llenguatge
-Trastorn Específic del Llenguatge
-Trastorn Deglutori
-Trastorn Dislèxic